חוקים נוספים

כללי

1. לאחר ההגשה כל שחקן רשאי לזוז לאן שהוא רוצה סביב הרשת.
2. כאשר הכדור עובר המגיש מתחלף.
לדוגמה: שחקן 1 מקבוצה א' הגיש -> הכדור עבר לקבוצה ב' -> 
הכדור חזר לקבוצה א' -> שחקן 2 מקבוצה א' מגיש.
3. במידה ויש רוח - אפשרי לקבוע החלפת מיקום קבוצות סביב הרשת כל 5 נקודות.
4. על כל שחקן לעמוד כ2 מטרים מהרשת - למעט השחקן המקבל.
5. השחקן המקבל רשאי לעמוד בכל מרחק שירצה מהרשת.

הגשה

1. בהגשה הראשונה הקבוצה המקבלת רשאית לבחור את מיקומה ההתחלתי - לאחר מכן על המגיש להתייצב 180 מעלות מול המקבל.
2. למגיש יש את האפשרות לחבוט בכל עוצמה שהוא רוצה - הכדור חייב להגיע לקבוצה המקבלת.
זאת אומרת: כל חבטה שתחזור אל עבר המגיש / תגרום לכדור לקפוץ יותר מפעם אחת על הרשת / תפגע בטבעת הרשת היא הגשה לא חוקית.
3. למגיש יש 2 הזדמנויות להגיש כהלכה - בפעם השלישית הקבוצה המקבלת צוברת נקודה והכדור עובר.
4. דגש נוסף - מהרגע שהכדור עזב את היד הזורקת של המגיש הוא מחוייב לחבוט בו - תפיסה של הכדור שוות ערך להגשה לא חוקית.

ניקוד

1. משחקים בדרך כלל עד 11 או 21 נקודות.
2. אפשרי לצבור נקודות גם כקבוצה המגישה וגם כקבוצה המקבלת בהתאם לחוקי המשחק.
3. בניצחון חייב להיות הפרש של לפחות שתי נקודות בין הקבוצה המובילה לקבוצה המפסידה.
דוגמה: ניצחון של 21-20 הוא לא ניצחון אפשרי. המשחק מתמשך עד שאחת מהקבוצות צוברת שתי נקודות ברצף.
4. איך צוברים נקודות?
א. כאשר הכדור פוגע בקרקע או שהקבוצה המתמסרת לא מצליחה להחזיר אותו לרשת תוך 3 נגיעות.
ב. כאשר הכדור פוגע בטבעת הרשת.
ג. הכדור קופץ יותר מפעם אחת על הרשת.
ד. הכדור מתגלגל על הרשת.

התמסרויות

1. קבלת הכדור מחייבת התמסרות - השחקן המקבל לא רשאי להחזיר את הכדור לרשת לאחר נגיעה אחת בלבד.
2. הנגיעה בכדור חייבת להיות "נקייה" ללא אחיזה/זריקה/גרירה - זו חבטה חוקית
3. שחקנים רשאים להשתמש בכל חלק גוף לצורך חבטה בכדור.
4. לאחר ההגשה כל חבטה שקופצת מהרשת בצורה לא שגרתית או בכיוון לא צפוי היא עדיין חבטה חוקית - הקבוצה המקבלת יכולה להתמקם איפה שהיא רוצה לאחר ההגשה ולכן היא יכולה לענות לכדור בכל זווית.
5. חבטה חזקה שפוגעת תחילה ברשת סמוך לטבעת, מתגלגלת מעט אל הטבעת וחוזרת לעבר החובט היא חבטה חוקית בכל שלב למעט ההגשה.
6. אם לא מצליחים לקבוע אם המכה היא חוקית - חוזרים על ההגשה.

יחסים בין קבוצות

1. יש לדאוג בראש ובראשונה לבטיחות כלל השחקנים.
2. אין לחסום במכוון שחקן אחר בדרכו אל הכדור - במידה ושחקן מרגיש שדרכו נחסמה באופן מכוון יש לו את הזכות לקרוא עבירה ולחזור להגשה.